ไส้กรองมิเดียม แบบพับจีบ MINI PLEAT FILTER

ไส้กรองมิเดียม แบบพับจีบ MINI PLEAT FILTER

DESCRIPTIONS
This Medium-efficiency filter is build in High wet-strength paper board frame, aluminum and galvanized frame in 4" depth to save the space. It is available in the efficiency of 65%, 85%, and 95%
 

SPECIFICATIONS
Series:            Mini-pleat series
Frame:            Para board, Aluminums, 
                      Galvanized sheet 
Media:            Synthetic fiber, glass fiber
Separators:      Hot Melt
Temperature:    ≤ 70 °C
Humidity:          ≤ 100% RH
 

EFFICIENCY
F6        (EN779), 60-80% ASHRAE 52.1,
F7        (EN779), 80-90% ASHRAE 52.1,
F8        (EN 779), 90-95% ASHRAE 52.1,
Recommended final pressure drop : ≤ 350 Pa
 

 

DIMENSIONS AND PERFORMANCE DATA