ไส้กรองฝุ่นหบาบกรอบอลูมิเนียม วางเรียบ PRE FILTER WITH ALUMINUM FRAME (AIR FILTER SHEET MEDIA)

ไส้กรองฝุ่นหบาบกรอบอลูมิเนียม วางเรียบ PRE FILTER WITH ALUMINUM FRAME (AIR FILTER SHEET MEDIA)

สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด และสามารถเปลี่ยนใยกรองได้ด้วยตนเอง
 

DIMENSIONS AND PERFORMANCE DATA