ไส้กรองฆ่าเชื้อแบบวีเชฟ V-BANK HEPA FILTER

ไส้กรองฆ่าเชื้อแบบวีเชฟ V-BANK HEPA FILTER

SPECIFICATION 
Series:    V-Bank Series
Frame:    ABS
Separators:    Hot Melt
Media:    Glass Fiber
Sealant:            Polyurethane.


EFFICIENCY
MPPS:   ≥95%(H11); DOP :   ≥99.5%@0.3µm
MPPS:   ≥99.95%(H13); DOP :   ≥99.99%@0.3µm
Temperature:    ≤ 70°C
Humidity:    ≤100% RH
Recommended final pressure drop : ≤ 600Pa

 

 

DIMENSIONS AND PERFORMANCE DATA