แผ่นลายกันลื่น ตีนเป็ด ตีนไก่ CHECKER PLATE

แผ่นลายกันลื่น ตีนเป็ด ตีนไก่ CHECKER PLATE

PRODUCT SPECIFICATION

Size Limits :    (W) 2.0 M x (L) 6.0 M
Weight :         7.07 kg/sh. - 589.8 kg/sh.
Thickness :     0.8 m/m - 6 m/m
Material :        Per your requirement